Om vår kvalitet.

För att INVEX skall vara och förbli en konkurrenskraftig leverantör av halvfabrikat inom metaller och stål krävs att vi ständigt arbetar för att bli bättre och vassare som samarbetspartner till både våra kunder och våra leverantörer.

För att hålla oss på topp utvecklar vi ständigt våra arbetssätt och arbetsmetoder. Vi tillför ständigt resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Därför har vi en personal som ständigt förbättras och vi uppmuntrar till ett personligt kvalitetsansvar hos alla våra medarbetare.

Vi ställer också höga kvalitetskrav på våra leverantörer och samarbetspartners och vi väljer endast de som ur vår synpunkt uppfyller uttalade kvalitetskrav och erbjuder högsta kvalitet på produkter och tjänster.