INVEX om Miljö

Vår miljöbelastning består av främst av att förbrukning av ändliga resurser sker (råvaror och energi) vid tillverkning av de produkter vi köper och säljer. Då sker också CO2 utsläpp.

För att minska vår miljöbelastning har vi, utifrån vår miljöutredning, identifierat ett antal relevanta aspekter som vi kan påverka. Utifrån det har vi specificerat ett antal punkter som ingår i vårt miljöbehandlingsprogram med syfte att minska vår belastning och dessa riktlinjer följer vi och redovisar löpande som en del i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.