Titan

Titanium Round bars product range

Titanium sheets product range

INVEX lagerför Titan från lager och verk i både kommersiellt ren och i legerad form. De vanligaste titanlegeringarna används ofta i flyg- och rymdindustrin men är också vanligt inom en rad anda industrier. Titanets stora fördel är dess korrosionsbeständigt, lätthet och hållfasthetsegenskaper. Vi lagerför även bultar, muttrar, nitar och ämnen av olika slag i Titan.

Här är ett urval av vårt sortiment:
Tunn resp. tjockplåt, Stång och rör,
Flänsar, skruv/mutter/nitar
Standard:
ASTM, AMS, UNS

Till Industrier som ex: Medicin, Flyg, Olja&Gas, Försvar

Kontakta vår försäljningsavdelning för offerter och priser samt mer ingående information om vårt produktsortiment och om produktval. Kom ihåg att genom vårt kontaktnät av leverantörer kan vi få tag på produkter som ligger utanför ordinarie sortiment.