Vår affärsidé!

INVEX skall leverera kvalificerat material till den tillverkande industrin i norden och baltstaterna, med stort kunnande och god service.

Invex levererar metaller av olika slag som Aluminium, Titan och Specialstål.  Leveranser sker från verk och lager. Kundanpassat till den Skandinaviska marknaden. Genom ett brett kontaktnät, god servicekänsla och ett nära samarbete med kunder och leverantörer kan vi på INVEX optimera materialvalet och ekonomin för dig som kund. INVEX platta organisation ger dig snabba beslutsvägar, stor flexibilitet, säkra leveranstider och leveranser som är ”Just In Time”. Vid behov lagerlägger vi givetvis ert material för avropsleveranser.